Home Đồ chơi & Quà tặng Đồ chơi Mấy đồng hồ con gà & vệ tinh

1.Đồng hồ 1 mẹ 2 con đang mổ thóc rất sinh động.Giá:450k
2.Đồng hồ vệ tinh cổ.Giá:480k
3.Đồng hồ vàng.Giá:350k.Lưu ý:cả 3 cái vần hoạt động hoàn hảo và có bán lẻ từng chiếc.Miễn sms

Thông tin liên hệ: hoàng - Điện thoại: 01234054336

Xin vui lòng đăng nhập để gửi bình luận